Over de Stich­ting

Bijna 15 jaar na het “Jaar van de Scholekster” in 2008, waarin Vogelbescherming Nederland en SOVON aandacht vroegen voor de dramatische achteruitgang van deze soort, gaat het nog steeds bergafwaarts met deze prachtige en markante vogel als broedvogel (figuur 1) en als overwinteraar (figuur 2). Om het onderzoek aan Scholeksters te stimuleren en te helpen de bescherming te verbeteren met als uiteindelijke doel de neergaande populatietrend in Nederland te keren, is in april 2019 de Stichting Onderzoek Scholekster opgericht, met de uiterst toepasselijke afkorting SOS.

Figuur 1. Trend van de Scholekster als broedvogel in Nederland, waarbij het aantal broedparen als index is weergegeven ten opzichte van het jaar 1984 waarin de index op 100 is gesteld. Voor meer informatie over de Scholekster in Nederland, zie https://stats.sovon.nl/stats/soort/4500
Figuur 2. Trend van de aantallen Scholekster uit de watervogeltellingen in Nederland. Voor meer informatie over de Scholekster in Nederland, zie https://stats.sovon.nl/stats/soort/4500

Onze doelen

Deze website is een belangrijk hulpmiddel voor de stichting om haar doelen te helpen bereiken. Die doelen bestaan uit:

1

Het in kaart brengen van bedreigingen en mogelijke beschermingsmaatregelen, zowel in de stad als ook aan de kust en in de buitengebieden.

2

Het stimuleren en coördineren van onderzoek aan Scholeksters in Nederland, inclusief onderzoek naar de recente toename van het broeden in stedelijk gebied.

3

Het onderhouden van contacten en het samenbrengen van onderzoekers, ringers, waarnemers, beschermers en andere betrokkenen.

4

Verbeteren en uitbreiden van onze communicatie via nationale media, de eigen website, nieuwsbrieven en pagina’s op sociale media, zoals de Scholekster pagina op Facebook.


Het SOS bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Bruno Ens

Voorzitter

Jenny Cremer

Secretaris

Bart Sjoerdsma

Penningmeester

Bert Dijkstra

Algemeen bestuurslid

Mede mogelijk gemaakt door

De stichting werkt samen met andere organisaties zoals Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland en zoekt waar nodig de publiciteit. De stichting probeert financiering van haar doelen te verwezenlijken middels subsidieaanvragen, legaten, schenkingen, giften en andere vormen van fondsenwerving. De stichting is aangemerkt als ANBI. Er is een bankrekening geopend om ontvangen subsidies te beheren en projectkosten te betalen. Donaties, ook van particulieren, voor het verwezenlijken van onze doelen zijn natuurlijk zeer welkom.

Samenwerkingsverband

Financiële ondersteuning


Meer informatie

De Stichting Onderzoek Scholekster is opgericht in 2019 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74489909. RSIN 859921785. Triodos bank: NL65 TRIO 0379 6568 68 t.n.v. Stichting Onderzoek Scholekster. Email: sosscholekster@gmail.com.

Voor meer informatie verwijzen we naar:

Beleidsplan Stichting Onderzoek Scholekster

Jaarverslag 2023 Stichting Onderzoek Scholekster

ANBI - Informatie voor donateur

Heb je een vraag of wil je bijdragen aan SOS?

Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier:

Deze website maakt gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies, zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring. Wilt u alleen de noodzakelijke cookies inschakelen, kies dan voor ‘Alleen noodzakelijke cookies’.