Weidevogelbeschermers

Bescherming in agrarisch gebied

Bescherming

Ongeveer driekwart van de Nederlandse scholeksterpopulatie is te vinden in het cultuurland, en hier broeden ze hoofdzakelijk op percelen in agrarisch gebruik en lokaal ook in speciale weidevogelreservaten. Het broeden in agrarisch gebied is niet zonder risico’s. Scholekster broeden namelijk op graslanden en akkers die intensief bewerkt worden in de broedfase. De kans dat hierbij nesten en kuikens sneuvelen is vrij groot. Gelukkig zijn er veel gebieden in Nederland waar agrariërs met hulp van vrijwilligers nesten en kuikens actief proberen te beschermen.

Lokaliseren en markeren van nesten

Het lokaliseren en markeren van nesten speelt hierbij een belangrijk rol. Dankzij deze markeringen kunnen nesten worden ontzien bij bewerkingen of beschermd bij het weiden. Ook kunnen op percelen via het agrarisch natuurbeheer (ANLb, Agrarische collectieven) speciale maatregelen worden genomen zoals later maaien, ontwikkelen van kruidenrijk grasland en het aanleggen van zogenaamde plasdras percelen. Deze zwaardere maatregelen stellen de Scholeksters in de gelegenheid nesten in alle rust eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen.

Broedpalen

Tegenwoordig hebben scholeksters die op de grond broeden vaak veel last van grondpredatoren zoals ratten, egels en vooral vossen. Om die scholeksters meer kans op succes te bieden kunnen broedplatforms worden neergezet. Dat zijn platforms met een opstaande rand en gevuld met schelpengruis, ongeveer een meter boven de grond. Het nest wordt zo goed beschermd tegen hongerig grondpredatoren, maar de kuikens verlaten vaak al snel na het uitkomen het nest. Dan is het fijn als er een strook met ruigte is waar de kuikens zich kunnen verbergen. Sovon heeft een bouwplan voor zo’n platform (zie link hieronder). Deze broedplatforms zijn al in verschillende gebieden uitgeprobeerd en Sovon heeft tijdens het jaar van de scholekster 2023 in het broedseizoen hulp en financiële middelen hiervoor aangeboden en zal de resultaten analyseren. Er is veel enthousiasme voor deze beschermingsmaatregel en het onderzoek naar de effectiviteit zal de komende jaren zeker worden voortgezet.

Boerenlandvogelgroepen

In vrijwel het gehele land zijn zogenaamde Boerenlandvogelgroepen actief, die samen met agrariërs weidevogels, waaronder de Scholekster beschermen. Deze groepen worden vaak gecoördineerd door de provinciale Stichtingen Landschapsbeheer en de BFVW (Friesland). Voor meer informatie kun je in alle provincies, behalve Friesland, terecht op de website Vrijwilligersgroepen – Boerenlandvogels Nederland. In Friesland moet je zijn bij de Bond Friese VogelWachten. Hier vind je adressen (Provinciale organisaties) om je aan te kunnen melden als vrijwilliger, maar ook veel achtergrondinformatie over beschermingsmaatregelen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar

Deze website maakt gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies, zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring. Wilt u alleen de noodzakelijke cookies inschakelen, kies dan voor ‘Alleen noodzakelijke cookies’.