Ringers en ringgroepen

Het nut van individueel kleurringen

Individueel kleurringen

Door Scholeksters individueel herkenbaar te maken met kleurringen kan informatie worden verzameld die van groot belang is om de soort te beschermen. Voorwaarde is wel dat de gekleurringde vogels regelmatig op veel plaatsen worden afgelezen en dat die aflezingen worden ingevoerd op de BirdRing app en doorgestuurd naar Submit CR-Birding, of direct ingevoerd op Submit CR-Birding.

Aflezingen leveren informatie over

1. Sterfte

Afhankelijk van de beschikbare gegevens kan die sterfte in verband worden gebracht met leeftijd, geslacht, broedhabitat (kwelder, agrarisch gebied, stedelijk gebied, kunstmatige kust), geografische ligging broedgebied, condities in het overwinteringsgebied (voedselaanbod, jacht, verstoring), weersomstandigheden in het broedseizoen (droogteperiodes) en het overwinteringsgebied (strenge winters met ijsgang).

2. Plaatstrouw en dispersie

Dit willen we weten voor zowel het overwinteringsgebied als het broedgebied. Die plaatstrouw kan in verband gebracht worden met leeftijd, geslacht en condities in het broedgebied en het overwinteringsgebied.

3. Connectiviteit

Wat is het verband tussen de geografische ligging van het broedgebied en het overwinteringsgebied?

4. Leeftijd van eerste broeden

Langlevende soorten als de Scholekster komen pas na een aantal jaren tot broeden. Hoeveel jaren heeft een Scholekster nodig om een broedterritorium te veroveren, zodat hij of zij een poging kan doen voor nageslacht te zorgen. En is er een relatie met het broedhabitat?


Voorwaarden

Scholekster en andere vogels mogen in Nederland alleen gevangen en geringd worden door mensen die in het bezit zijn van een geldige ringmachtiging van het Vogeltrekstation. Om een ringmachtiging te krijgen is een opleiding nodig en het behoud van de ringmachtiging vereist regelmatige certificering.

In Europa moeten kleurringschema’s aangemeld worden bij de International Wader Study Group. Alleen zo kan voorkomen worden dat dezelfde kleurcodes bij verschillende individuen worden aangebracht. Als de aanvraag voor een bepaald kleurringschema is goedgekeurd wordt dit schema opgenomen in het Colour Mark Register.

De Stichting Onderzoek Scholekster heeft een aantal goedgekeurde kleurringschema’s in haar beheer. Dat betekent dat de stichting kleurringen (en metalen ringen van het Vogeltrekstation) aanschaft en verdeelt over ringgroepen. Daarbij wordt zorgvuldig bijgehouden welke kleurcodes worden aangeschaft en naar welke groep de kleurcodes gaan, om te voorkomen dat verschillende Scholeksters met dezelfde combinatie worden geringd.

De instelling van ringgroepen heeft ermee te maken dat het kleurringen van Scholeksters alleen zin heeft als het een groot aantal jaren wordt volgehouden. Leden van een ringgroep vangen en ringen jaarlijks adulte Scholeksters en bijna vliegvlugge kuikens in één of meer vast omschreven gebieden. Elk lid van een ringgroep heeft toegang tot de vangstgegevens en aflezingen van alle ooit door de ringgroep gevangen en gekleurringde Scholeksters. Dit verandert niet als een ringer stopt met ringen en geldt ook voor nieuwe leden van een ringgroep.

Voor het (kleur)ringen van de Scholeksters worden alleen de metalen vogeltrekringen en de kleurcodes gebruikt die door de Stichting Onderzoek Scholekster zijn verstrekt. De vangstgegevens worden zo snel mogelijk na afloop van het broedseizoen door de ringers ingevoerd in de nieuwe ringinvoer pagina. Dat voorkomt dat waarnemers onbekende vogels aflezen, wat altijd een zeer frustrerende en demotiverende ervaring is voor de waarnemers. De ingevoerde vangstgegevens worden door ons gecontroleerd, toegevoegd aan Submit CR-Birding en ook aan de database van het Vogeltrekstation via Griel. Het is dus niet de bedoeling dat de ringers zelf de vangstgegevens invoeren in Griel.


Meedoen met een ringgroep?

Op dit moment zijn er circa 20 ringgroepen actief in Nederland. Er zijn in totaal circa 30 verschillende onderzoeksgebieden (inclusief wintervangstlocaties). In sommige ringgebieden zijn de ringers gestopt zonder dat er opvolging was. Het zou mooi zijn als zich ringers zouden melden om de draad weer op te pakken. Aanmelden kan via het contactformulier. In onderstaande kaart zijn alle ringgebieden te vinden en door op een gebied te klikken krijg je informatie over: (1) of het ringgebied vacant is, (2) of een beschrijving van de ringgroep die er actief is. In het laatste geval wordt ook de mogelijkheid gegeven om contact op te nemen.

De kaart wordt nog geupdate.
Laatste update kaart: –


Achtergrond

In 1911 kreeg de eerste Scholekster in Nederland een metalen ring omgelegd met een uniek nummer. Ondertussen zijn er t/m 2021 bij meer dan een 100.000 Scholeksters metalen ringen omgelegd. Van de meeste van die Scholeksters met alleen een metalen ring wordt nooit meer wat vernomen. Slechts een klein deel wordt dood teruggevonden, nog een keer gevangen, of afgelezen door een extreem geduldige superwaarnemer. Als je maar heel veel Scholeksters vangt en ringt levert dat op de lange duur toch informatie over trekgedrag en sterfte. Die sterfte is laag en Scholeksters kunnen heel oud worden. Dat betekent dat aluminium ringen zo sterk kunnen slijten dat het nummer niet meer leesbaar is of dat ze zelfs afvallen terwijl de vogel nog springlevend is. Daarom moeten voor Scholeksters stalen ringen worden gebruikt.

Terwijl de meeste Scholeksters met alleen een metalen ring na het ringen voorgoed in de vergetelheid verdwijnen, is het bij Scholeksters met afleesbare kleurringen juist zo dat de meeste individuen later nog gezien worden, soms zelfs tientallen keren per jaar, ook op plekken waar vangen niet mogelijk is en de kans om een dode vogel te vinden erg klein is. Met kleurringen krijg je dus veel meer informatie voor elke vogel die je vangt. Helaas is er nog geen plastic uitgevonden dat niet slijt en dus komt het voor dat de kleurringen onleesbaar worden of zelfs afvallen. In dat geval kan de vogel nog herkend worden aan de stalen ring, wat verklaart waarom het nodig is om de Scholeksters niet alleen met kleurringen, maar ook met een stalen ring uit te rusten. Tegenwoordig kun je Scholeksters ook met zenders uitrusten die de positie zeer nauwkeurig weergeven en soms ook het gedrag kunnen bepalen. Dit levert enorm gedetailleerde en zeer waardevolle gegevens over het terreingebruik en het trekgedrag van de gezenderde dieren, maar er zijn ook belangrijke nadelen. Ten eerste zijn de meeste zenders zeer duur. Voor het geld van een enkele zender kun je enkele honderden Scholeksters van kleurringen voorzien. Ten tweede gaan de zenders maar een paar jaar mee, zelfs als ze een zonnepaneeltje hebben om de batterij op te laden. Dat betekent dat overleving schatten moeilijk, zo niet onmogelijk is.


Vangen, meten en ringen

Broedende Scholeksters kunnen eenvoudig op het nest gevangen worden met een tuimelkooi. Voor de zekerheid moeten de eieren tijdens de vangpoging vervangen worden door nepeieren, waarbij de echte eieren verstopt worden op een veilige plek waar ze weinig afkoelen. Het verdient aanbeveling om alleen te vangen op nesten waar de Scholeksters al minimaal twee weken broeden.

Jonge Scholeksters kunnen het beste gevangen worden vlak voordat ze vliegvlug zijn. Vaak zetten zulke jongen het op een lopen, wat noopt tot het trekken van een sprint, maar soms verbergen ze zich, zoals de gewoonte is op jongere leeftijd. In beide gevallen is het handig als het vangen door twee personen gebeurt, waarbij een in de gaten houdt waar het jong zich bevindt en aanwijzingen geeft aan de vanger die door het veld loopt.

Na het vangen moeten de vogels geringd en gemeten worden. In bijgaande handleiding wordt uitgebreid beschreven hoe de vogels geringd moeten worden en hoe de verschillende lichaamsmaten genomen moeten worden. Die lichaamsmaten zijn belangrijk omdat ze een indicatie kunnen geven van de grootte, het geslacht en de conditie van de vogel. Er is ook een vangformulier voor broedvogels en een vangformulier voor pullen.

Het is de bedoeling dat een deel van de vangstgegevens direct in het veld via de Avinest app kunnen worden ingevoerd. Vervolgens kunnen in de nieuwe ringinvoer de ontbrekende gegevens worden ingevoerd. Het is verstandig om vooraf te informeren bij Stichting Onderzoek Scholekster of dit systeem reeds functioneert.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar

Deze website maakt gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies, zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring. Wilt u alleen de noodzakelijke cookies inschakelen, kies dan voor ‘Alleen noodzakelijke cookies’.